Nieuws

Van uitgangspunten naar visie op hoofdlijnen

Horst aan de Maas werkt aan haar nieuwe omgevingsvisie. Daarin bepalen we wat voor gemeente we willen zijn in 2040 en wat we moeten doen om dat voor elkaar te krijgen in onze fysieke leefomgeving. Tijdens diverse avonden in september en oktober is op interactieve wijze en met behulp van scenario’s het gesprek gevoerd met de samenleving en het bestuur over onderwerpen die belangrijk zijn voor de omgeving waarin we wonen, werken en verblijven. Daarmee is een eerste richting gegeven aan de koers die we voor Horst aan de Maas voor ogen hebben tot 2040.

Maar we zijn er nog niet. In 2024 gaan we de fase uitrollen waarin we de eerste richtinggevende koers bij u en het bestuur gaan toetsen én we u ook gaan betrekken bij de verdere uitwerking hiervan.

|

Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden inwonersavonden september 2023

 

 

hadm
2406