Wat is een omgevingsvisie?

Hoe ziet Horst aan de Maas er in 2040 uit? Waar willen we zuinig op zijn? En wat moeten we verbeteren? Hoe maken we een omgeving waarin iedereen gelukkig en gezond oud kan worden? Hoe gaan we om met de vraag naar extra woningen en banen? Hoe zorgen we voor een gezond buitengebied voor voedselvoorziening en natuur? Op dit soort vragen geeft de omgevingsvisie van Horst aan de Maas straks antwoord. Het is de basis voor wat we belangrijk vinden in onze omgeving waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen.

Samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bouwen wij aan de toekomst van onze mooie gemeente. Ook het maken van deze toekomstvisie doen we dus samen!

Stap voor stap naar Horst aan de Maas 2040

Deze belangrijke ruimtelijke toekomstvisie stellen we op in vier fases. Zo bouwen we samen aan een ambitieuze omgevingsvisie. Hoe we iedereen in Horst aan de Maas betrekken bij het opstellen van de omgevingsvisie Horst aan de Maas 2040 staat in de startnotitie. Deze vind je hier.

Fase 0: Startnotitie. Fase 1: Uitgangspuntennotitie. Fase 2: Visie op hoofdlijnen. Fase 3: Concept Omgevingsvisie. Fase 4: Definitieve Omgevingsvisie

1 Uitgangspuntennotitie Horst aan de Maas 2040

In deze fase hebben we uitgangspuntennotitie opgesteld Hierin staan de belangrijkste kwaliteiten, de trends en ontwikkelingen en alle vraagstukken van Horst aan de Maas. Deze notitie is tot stand gekomen door sessies met belanghebbenden en ruim 1.578 inwoners die meegedacht hebben via een vragenlijst. De resultaten van hoe onze inwoners hierover denken vind je hier. De raad heeft op 11 juli 2023 de uitgangsnotitie Horst aan de Maas 2040 vastgesteld. De uitgangspuntennotitie vind je hier.

 

2 Koers Horst aan de Maas 2040

In deze creatieve fase bedenken we samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Horst aan de Maas mogelijke oplossingen voor de vraagstukken. Hiervoor gaan we naar de mensen toe. Samen praten we over onderwerpen, die belangrijk zijn voor de omgeving waar we wonen, werken, leren en ontspannen. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties delen hun ideeën, wensen en argumenten. Deze argumenten helpen om tot goed onderbouwde doelen en ambities te komen. Dillema’s leggen we voor aan het college en de gemeenteraad waardoor er een koers ontstaat. Vervolgens toetsen we de koers die ontstaan is uit alle inbreng van de samenleving, trends en ontwikkelingen bij onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

 

Concept Omgevingsvisie “Horst aan de Maas 2040”

We hebben nu alle ingrediënten om een concept omgevingsvisie te maken. Deze leggen we officieel ter inzage en brengen we naar de raad ter vaststelling. Wil je weten wanneer de concept omgevingsvisie ter inzage ligt? Dat laten we weten op deze website en we informeren je via onze nieuwsbrief. Dus schrijf je in als je op de hoogte wil blijven.

 

4 Vaststellen Omgevingsvisie “Horst aan de Maas 2040”

Tot slot stellen we een uitvoeringsparagraaf op en wordt de ontwerp omgevingsvisie ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Aanmelden nieuwsbrief

hadm
2406