Hoe ziet Horst aan de Maas er in 2040 uit? Wat moeten we koesteren in onze gemeente en wat moeten we verbeteren? Samen met jou geven wij graag smaak aan de toekomst van onze gemeente. 

We werken aan een gemeente in balans, voor de huidige én toekomstige generaties. Daarom maken we in de komende 1,5 jaar een omgevingsvisie 2040. Hierin leggen we opgaven en doelstellingen vast voor gemeente Horst aan de Maas. Deze visie vormt een belangrijk kader voor toekomstig beleid én voor nieuwe initiatieven of activiteiten.

Met behulp van uw inbreng wegen we af wat belangrijk en nodig is voor de omgeving, waar we wonen, werken, verblijven, leren en ontspannen. Denk jij mee over de toekomst 

Horst aan de Maas 2040. Dát smaakt naar meer!

In de omgevingsvisie stellen we vast hoe onze woonwijken, dorpskernen, bedrijventerreinen en buitengebieden eruit komen te zien in 2040. Hoe maken we een omgeving waarin iedereen gelukkig en gezond oud kan worden? Hoe gaan we om met de vraag naar extra woningen en banen? Hoe zorgen we voor een goed en mooi buitengebied voor de voedselvoorziening en de natuur? Het streven is om de raad de omgevingsvisie vast te laten stellen in het najaar van 2024. Met deze blik vooruit maken we plannen voor de toekomst en nodigen we anderen uit om zelf met goede initiatieven te komen. Ook frissen we gaandeweg onze regels voor nieuwe plannen op.

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

collage beeld met de thema's: droge voeten, levendig centrum,natuurgebieden, recreatie, speelplekken en voor wie bouwen.

 

Omgevingsvisie stap voor stap

Fase O: Startnotitie Fase 1: Uitgangspuntennotitie. Fase 2: Visie op hoofdlijnen (presentatie). Fase 3: Concept Omgevingsvisie. Fase 4: Ontwerp OmgevingsvisieWe stellen de omgevingsvisie op in vier fases. Zo werken we gestructureerd toe naar een scherpe en gewogen omgevingsvisie. Parallel met de omgevingsvisie stellen we een milieueffectrapportage (m.e.r.) op. Hierin staan de effecten van de doelen uit de visie op het milieu. 

 

Okt – dec 2022

In de startnotitie hebben we vastgelegd hoe we iedereen in Horst aan de Maas de komende 1,5 jaar gaan betrekken bij het opstellen van de omgevingsvisie.  

Jan – juli 2023

We maken een uitgangspuntennotitie. Hierin staan de belangrijkste kwaliteiten, de trends en ontwikkelingen en alle vraagstukken die spelen. De informatie hiervoor halen we (in maart) op via een vragenlijst onder de inwoners en via interviews met allerlei belanghebbenden. De resultaten delen we in april/mei via deze website. In juli beoordeelt de raad of de vraagstukken compleet zijn en welke doelen uit bestaande beleidsdocumenten als kader voor de omgevingsvisie gelden.

Sept – dec 2023

In deze creatieve fase bedenken we samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Horst aan de Maas mogelijke oplossingen voor de vraagstukken. Hiervoor gaan we naar de mensen toe. Samen praten we over onderwerpen, die belangrijk zijn voor de omgeving waar we wonen, werken, leren en ontspannen. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties delen hun ideeën, wensen en argumenten. Deze argumenten helpen om tot goed onderbouwde doelen en ambities te komen. Dillema’s leggen we voor aan het college en de gemeenteraad. Daarna maken we een visie op hoofdlijnen

Jan – april 2024

We gaan opnieuw in gesprek met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties voor een verdiepingsslag. We hebben nu alle ingrediënten om een concept omgevingsvisie te maken. Deze leggen we officieel ter inzage en brengen we naar de raad ter vaststelling. Op deze website en ook via de nieuwbrief laten we weten wanneer dit is. 

April – juli 2024

Tot slot stellen we een uitvoeringsparagraaf op en wordt de ontwerp omgevingsvisie ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Aanmelden nieuwsbrief

Laatste nieuws

hadm
2406