Nieuws

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

NRDOmslag_Omgevingsv...Van 5 juli tot en met 30 augustus 2023 kunt u reageren op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze NRD is de eerste stap naar het OmgevingsEffectRapport (OER) dat ter ondersteuning van de besluitvorming over de Omgevingsvisie wordt opgesteld. De OER beschrijft de gevolgen van de Omgevingsvisie voor onze leefomgeving, waaronder de sociale, economische en milieuaspecten. Zo ver is het nog niet. Op dit moment is de concept NRD gereed. Hierin staat welke onderwerpen (reikwijdte) en met welke diepgang (detailniveau) onderzocht gaan worden. 

Hoe kunt u reageren?

U kunt op twee manieren reageren:

  • Per post via College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Horst aan de Maas, o.v.v. NRD Omgevingsvisie “Horst aan de Maas 2040”, Postbus 6005, 5960 AA HORST
  • Mondeling, Voor het noteren van uw mondelinge reactie kunt u tijdens kantooruren een afspraak maken via het telefoonnummer 077-477 97 77 met mevrouw C. in ’t Zandt.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Vanaf 31 augustus worden alle binnengekomen reacties zorgvuldig gelezen en beoordeeld. Het college betrekt de reacties bij het opstellen van het OER en de Omgevingsvisie. De ontvangen reacties worden gebundeld in een reactienota. De reactienota wordt samen met de definitieve NRD in het najaar van 2023 gepubliceerd. De indieners van zienswijzen worden hierover geïnformeerd.

Hier vind je de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. 

 

|

Bijlage

  1. NRDOmgevingsvisieHadMdefinitief1.pdf 20-7-2023 13:42:43

Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden inwonersavonden september 2023

 

 

hadm
2406